Vos & De Lange Advocaten is een modern en commercieel advocatenkantoor. Het accent ligt op de civielrechtelijke praktijk met een sterke focus op ondernemingen. Door middel van heldere advisering streven wij ernaar problemen te voorkomen of door overleg en onderhandeling op te lossen.
 
Praktijk
 
 
De advocaten zijn werkzaam op verschillende rechtsgebieden die zich in hoofdzaak concentreren op diverse onderdelen van met name het civiele recht...
Lees verder

Waar dat niet mogelijk blijkt, aarzelen wij niet onze brede en langdurige proceservaring aan te wenden om de belangen van onze relaties ook in rechte tot het uiterste te verdedigen. Kwaliteit, duidelijkheid en persoonlijk contact zijn voor ons sleutelbegrippen.

Ons kantoor is ook zeer ervaren in het incasseren van geldvorderingen. Bij het uitblijven van betaling nemen wij de juiste vervolgacties. Beslaglegging, dagvaarding of het aanvragen van faillissement zijn daarbij zinvolle juridische instrumenten. Aan ons kantoor zijn verder drie curatoren en een faillissementsmedewerker verbonden, zodat kwesties op het gebied van bijvoorbeeld insolventie, doorstart en bestuurdersaansprakelijkheid deskundig beantwoord en begeleid worden.

Wij leveren maatwerk in het opstellen van algemene voorwaarden en contracten ten behoeve van de juiste contractuele bescherming van onze relaties.

Vanuit de nauwe betrekkingen die wij met onze vaste relaties onderhouden zijn wij in staat een breed palet aan juridische diensten te bieden, waarbij waar nodig langs korte lijnen wordt samengewerkt met professionals uit andere disciplines.

Uiteraard is het mogelijk orienterend en vrijblijvend met ons kennis te maken. U kunt daartoe een afspraak maken met één van onze advocaten, ook in de avonduren. De kosten voor het eerste uur nemen wij graag voor onze rekening als investering in een goede kennismaking en het slechten van barrières voor een goede samenwerking. Een dergelijke ontmoeting verplicht u verder tot niets.