Actueel

De medewerkers van Vos & De Lange Advocaten blijven dagelijks op de hoogte van relevante ontwikkelingen binnen de verschillende rechtsgebieden. Met enige regelmaat worden artikelen en/of wetenswaardigheden op deze pagina geplaatst die interessant zijn voor de ondernemer.
 
 

Nieuwe consumentenregels per 13 juni 2014

Met ingang van 13 juni 2014 gaat er het nodige veranderen in de wetgeving die de consument beschermt bij aankopen via bijvoorbeeld internet, telefoon of aan de deur. Deze nieuwe regels gelden voor producten of diensten die op of na 13 juni 2014 worden gekocht.

Lees verder

 
 

Vakantiedagen voor erfgenamen (vervolg)

Medio augustus 2011 schreven wij al eens over een uitspraak van de kantonrechter in Leeuwarden over het recht op uitbetaling van niet genoten vakantiedagen aan de erfgename(n) van de overleden werknemer.

Inmiddels heeft het Europese Hof van Justitie in een uitspraak van 12 juni 2014 (zaak C-118/13) naar aanleiding van prejudiciële vragen, gesteld door een Duitse rechtbank, vergelijkbaar geoordeeld. Sterker, het Europees Hof gaat nog een stapje verder.

Lees verder

 

 
 

Voorschotnota's energie

Indien een verbruiker van energie (elektriciteit en gas) in eerste instantie (voorschot)nota’s ontvangt die zijn gebaseerd op geschat verbruik c.q. geschatte meterstanden, is hij gehouden het energieverbruik dat nog niet in rekening is gebracht - omdat het geschatte verbruik lager bleek dan het daadwerkelijke energieverbruik -  alsnog aan de energieleverancier te betalen.

Lees verder

 
Alle artikelen
 
 

 

- Nieuwe consumentenregels per 13

  juni 2014

- Vakantiedagen voor erfgenamen  

  (vervolg)

- Voorschotnota's energie

- Recht op vrije advocaatkeuze bij

  rechtsbijstandverzekering

- Taak rechter bevorderen  

  omgangsregeling

- Insolventiebepaling rechtsgeldig 

  inroepbaar jegens huurder en 

  garant

 

Archief

 

 

 
 

Recht op vrije advocaatkeuze bij rechtsbijstandverzekering

Recent heeft het Europese Hof van Justitie voor particulieren en bedrijven met een rechtsbijstandverzekering een belangrijk oordeel gegeven: iedereen met een rechtsbijstandverzekering mag zijn eigen advocaat kiezen bij het voeren van een procedure. De Hoge Raad heeft dit oordeel inmiddels bevestigd.

Lees verder

 
 

Taak rechter om te bevorderen dat een omgangsregeling tot stand komt

In een recente uitspraak van de Hoge Raad heeft het hoogste rechtscollege uitgemaakt dat het de taak is van de rechter om zelf al het redelijkerwijs mogelijke te doen om te bewerkstelligen dat een omgangsregeling tot stand komt.

Wat was er aan de hand?

Lees verder

 

 
 

Insolventiebepaling rechtsgeldig inroepbaar jegens huurder en garant

De verhuurder heeft op grond van de huurovereenkomst en niet zelden op basis van de daarop van toepassing zijnde algemene voorwaarden de mogelijkheid de huurovereenkomst op te zeggen indien de huurder in staat van faillissement wordt verklaard.

Lees verder