Actueel

De medewerkers van Vos & De Lange Advocaten blijven dagelijks op de hoogte van relevante ontwikkelingen binnen de verschillende rechtsgebieden. Met enige regelmaat worden artikelen en/of wetenswaardigheden op deze pagina geplaatst die interessant zijn voor de ondernemer.
 
Aankoop 'duur' huis geen aanleiding om kinderalimentatie te verlagen
 

 

In een uitspraak van de Hoge Raad van 9 juli 2010 (LJN: BM5703, Hoge Raad, 09/03414) is bepaald dat het bij de vaststelling van de draagkracht van de onderhoudsplichtige niet alleen gaat om de middelen waar de onderhoudsplichtige over beschikt maar ook over de middelen waar deze redelijkerwijze over had kunnen beschikken.

Vastgesteld werd dat als (in dit geval) de man het geld (dat onder meer afkomstig was uit de boedelverdeling) niet in de woning had gestoken, maar (bijvoorbeeld) had belegd zodat hij daar een redelijk rendement uit had kunnen verkrijgen, hij de oorspronkelijk vastgestelde alimentatie gewoon had kunnen betalen. Dat de aankoop en verbouwing van de woning op de draagkracht van de man van invloed zouden zijn, had de man van tevoren kunnen weten en had hem dus eigenlijk van die aankoop en verbouwing moeten weerhouden.

(augustus 2010)

 
Archief