Actueel

De medewerkers van Vos & De Lange Advocaten blijven dagelijks op de hoogte van relevante ontwikkelingen binnen de verschillende rechtsgebieden. Met enige regelmaat worden artikelen en/of wetenswaardigheden op deze pagina geplaatst die interessant zijn voor de ondernemer.
 
Afsluiting door netbeheerder
 

 

Afsluiten van de aansluiting door de netbeheerder (Regeling afsluiten kleinverbruikers)

Vanaf 1998 is er een aanvang genomen met de liberalisering van de energiemarkt. Sedert 1 juli 2004 is de liberalisering een feit en is ter bevordering van de marktwerking een scheiding aangebracht tussen enerzijds de energieleverancier en anderszijds de netbeheerder. Laatstgenoemde verzorgt onder meer het transport van de energie.

Als gevolg van de liberalisering dienen netbeheerders andere leveranciers op hun netwerk toe te laten. Dit heeft de keuzevrijheid van de consument vergroot en daardoor is de concurrentie tussen diverse energieleveranciers toegenomen. Voor de liberalisering had de consument geen keuze. De woonplaats bepaalde het  energiebedrijf.

Het is sedert de liberalisering mede op grond van de elektriciteitswet 1998 (E-wet) en de Gaswet verboden voor een energieleverancier om als netbeheerder op te treden. Mutatis mutandis is het de netbeheerder verboden om als energieleverancier op te treden.

Nu kan zich de situatie voordoen, mede als gevolg van de scheiding tussen de energieleverancier en netbeheerder, dat de consument geen contract (meer) heeft met een energieleverancier maar de netbeheerder wel energie aan deze consument levert. Deze situatie kan zich voordoen door bijvoorbeeld:

 

  • onoplettendheid van de consument bij het switchen/wijzigen van energie-leverancier;
  • het bewust afnemen van energie zonder dat er een overeenkomst met een energieleverancier is gesloten.

 

Zoals hiervoor opgemerkt is het een netbeheerder niet toegestaan energie te leveren als er geen geldige overeenkomst bestaat met een energieleverancier. In voornoemde voorbeelden gebeurt dit wel. Het komt in sommige situaties voor dat een wijziging van energieleverancier heeft plaatsgevonden, maar dat deze nog niet is verwerkt bij de netbeheerder. De ervaring leert echter dat een wijziging binnen enkele dagen bij de netbeheerder is verwerkt.

Zolang er geen contract is met een energieleverancier heeft de netbeheerder de wettelijke plicht de aansluiting af te sluiten. Nu gebeurt het afsluiten in de regel niet direct. Hier gaat een heel procedé aan vooraf waarin de betreffende consument wordt verzocht en in de gelegenheid wordt gesteld een nieuw contract af te sluiten met een energieleverancier. Wordt er echter geen nieuw contract afgesloten, dan wordt de consument er door de netbeheerder op gewezen dat zij genoodzaakt is tot afsluiting over te gaan.

Zoals hierboven toegelicht is de netbeheerder bij het ontbreken van het contract met een leverancier verplicht de aansluiting af te sluiten. Deze verplichting vloeit voort uit de E-wet en Gaswet en is nader uitgewerkt in de Regeling afsluiten kleinverbruikers, zoals bij besluit van de Minister van Economische Zaken, Landbouw & Innovatie vastgesteld.

In het geval de consument niet vrijwillig meewerkt de netbeheerder toegang te verlenen tot de aansluiting om af te sluiten, zal de netbeheerder de bevoegde rechter verzoeken haar een machtiging te verlenen om de ruimte te betreden, zodat de aansluiting kan worden afgesloten. Deze machtiging is nodig omdat het de netbeheerder krachtens de grondwet is verboden de woning c.q. het pand waar de aansluiting zich bevindt zonder toestemming te betreden. Middels deze machtiging voert de netbeheerder de hiervoor genoemde wettelijke plicht uit. Daarnaast dient de netbeheerder daartoe over te gaan, omdat zij de veiligheid van de aansluitingen van haar netwerk niet kan controleren. Indien de netbeheerder deze stappen niet onderneemt, loopt zij het risico dat de NMA haar een boete oplegt voor onder andere het leveren van energie en het niet waarborgen van de veiligheid van de aansluitingen op het netwerk.

De advocaten van Vos & De Lange hebben ruime ervaring (adviseren en procederen) met betrekking tot geschillen aangaande het afsluiten wegens het ontbreken van geldige overeenkomsten met energieleveranciers.

 

(oktober 2012)

 

 
Archief