Actueel

De medewerkers van Vos & De Lange Advocaten blijven dagelijks op de hoogte van relevante ontwikkelingen binnen de verschillende rechtsgebieden. Met enige regelmaat worden artikelen en/of wetenswaardigheden op deze pagina geplaatst die interessant zijn voor de ondernemer.
 
Algemene voorwaarden
 

 

In een uitspraak van de Hoge Raad van 11 februari 2011 (LJN: BO7108) draaide het om de kwestie of de door de ene partij gehanteerde algemene voorwaarden tegen de andere partij konden worden ingeroepen. De vraag was of de gebruiker van de algemene voorwaarden aan de andere partij een redelijke mogelijkheid had geboden om van die voorwaarden kennis te nemen.

Door de gebruiker werd aangevoerd dat de andere partij met een simpele zoekopdracht via internet van de gehanteerde algemene voorwaarden kennis had kunnen nemen en dat daarmee was voldaan aan de eis van het bieden van een redelijke mogelijkheid tot kennisneming. De andere partij sprak dat tegen.

De Hoge Raad stelde vast dat geen sprake was van een overeenkomst die langs elektronische weg tot stand was gekomen en dat de andere partij ook niet uitdrukkelijk had ingestemd met een kennisneming van de voorwaarden langs elektronische weg.

Daarnaast oordeelde de Hoge Raad dat een redelijke en op de praktijk afgestemde uitleg van de wet niet meebrengt dat als de mogelijkheid van kennisgeving langs elektronische weg mag worden geboden, de gebruiker al aan zijn verplichtingen zou hebben voldaan als de voorwaarden (via een zoekopdracht) op het internet zijn te vinden.

Het initiatief tot bekendmaking van de algemene voorwaarden moet door de gebruiker daarvan worden genomen en wel op zo’n manier dat voor de andere partij duidelijk is om welke voorwaarden het gaat en die partij daarvan eenvoudig kan kennisnemen.

Deze uitspraak laat weer eens zien dat vooral niet te gemakkelijk moet worden gedacht over de eisen die de wet stelt aan een gebruiker van algemene voorwaarden.

Onze advocaten kunnen voor u beoordelen of u aan uw verplichtingen voldoet. Neemt u gerust contact met ons op voor een vrijblijvende afspraak.

(februari 2011)

 

 
Archief