Actueel

De medewerkers van Vos & De Lange Advocaten blijven dagelijks op de hoogte van relevante ontwikkelingen binnen de verschillende rechtsgebieden. Met enige regelmaat worden artikelen en/of wetenswaardigheden op deze pagina geplaatst die interessant zijn voor de ondernemer.
 
Faillissementsaanvraag als ontslaggrond
 

 

Op 5 juli 2011 deed het Gerechtshof uitspraak in een zaak waarin door een directeur-grootaandeelhouder een loonvordering was ingesteld tegen de curator (LJN:BR0320). Uit deze uitspraak kan worden afgeleid dat wij een nieuwe ontslaggrond rijker zijn geworden waar het betreft de ontslaggronden voor bestuurders van vennootschappen.

De situatie was als volgt. De bewuste persoon was enig aandeelhouder en bestuurder van een holding. Die holding was op haar beurt enig aandeelhouder en bestuurder van een werkmaatschappij. Die werkmaatschappij werd op 8 april 2008 failliet verklaard door de rechtbank op verzoek van de werkmaatschappij zelf. Een eigen aangifte dus. De directeur-grootaandeelhouder van de holding had sinds 1 juni 2004 ook een arbeidsovereenkomst met de werkmaatschappij. Richting de curator werd vervolgens aanspraak gemaakt op doorbetaling van loon.

De curator voerde bij het Gerechtshof aan dat geen sprake was van een arbeidsovereenkomst omdat de gezagsverhouding ontbrak en omdat de persoon directeur-grootaandeelhouder ‘gewoon’ eigenaar was van de werkmaatschappij.

Het Gerechtshof oordeelt dan dat in dit geval sprake is van een relativering van de arbeidsovereenkomst die de directeur-grootaandeelhouder van de holding met de werkmaatschappij heeft gesloten. Omdat de directeur-grootaandeelhouder als enig aandeelhouder van de holding in feite ook alle touwtjes in handen heeft bij de werkmaatschappij en zich ook buiten de onderneming als eigenaar presenteerde, ziet het Gerechtshof geen redenen om te oordelen dat sprake is van een arbeidsovereenkomst in de zin van artikel 40 van de Faillissementswet. Van een gezagssituatie en een afhankelijke positie als werknemer is geen sprake geweest terwijl met het uitspreken van het faillissement op eigen verzoek de bestuursmacht van de directeur-grootaandeelhouder tot een einde is gekomen.

De loonvordering werd afgewezen.

Echt een verbetering is deze uitspraak niet. Ja, misschien wel vanuit de positie van de curator gezien, maar er valt wel het nodige tegen de uitspraak in te brengen. Hoe verhoudt de uitspraak zich tot het gesloten stelsel van ontslaggronden? Moet een faillissementsaanvraag (eigen aangifte) dan ook gelijk gezien worden als een opzegging van de arbeidsovereenkomst? Wat als geen sprake is van een eigen aangifte maar een aanvraag door schuldeisers, blijft dan de arbeidsovereenkomst wel bestaan? Het Gerechtshof laat zich over die vragen niet uit.

Laat u zich op dit punt vooral goed adviseren voordat u stappen neemt. Uiteraard kunnen onze medewerkers u daarbij van dienst zijn. Belt u gerust voor een vrijblijvend gesprek.

(september 2011)

 

 
Archief