Actueel

De medewerkers van Vos & De Lange Advocaten blijven dagelijks op de hoogte van relevante ontwikkelingen binnen de verschillende rechtsgebieden. Met enige regelmaat worden artikelen en/of wetenswaardigheden op deze pagina geplaatst die interessant zijn voor de ondernemer.
 
Geen genomen maar wel gegeven ontslag
 

 

Ruzie tussen werkgever en werknemer; het kan soms raar lopen. Uit een uitspraak van het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch (LJN: BO1090) blijkt dat maar weer eens.

De werkgever stelde in die zaak dat de werknemer zelf ontslag had genomen omdat die laatste op enig moment had geroepen: “Ik ga weg.” Daarna heeft de werkgever dat ontslag schriftelijk aan de werknemer bevestigd. De werkgever bevestigt daarbij aan de werknemer dat hij op de mededeling van de werknemer nog heeft gereageerd met de zin: “als je nu gaat, hoef je niet meer terug te komen."

Het Hof neemt vervolgens (net als eerder de kantonrechter) de werknemer (toch) in bescherming. De verklaring van de werknemer “ik ga weg” betekent volgens het Hof in deze omstandigheden niet dat de werknemer duidelijk en ondubbelzinnig te kennen heeft gegeven dat hij de arbeidsovereenkomst wilde beëindigen. Dat de werknemer daarna ook niet meer op het werk is verschenen, maakt dat niet anders.

Nee, het Hof oordeelt dat de werknemer door de mededeling van de werkgever “als je nu gaat, hoef je niet meer terug te komen” daaruit juist mocht afleiden dat de werkgever de arbeidsovereenkomst bij vertrek van de werknemer op dat moment niet langer wilde voortzetten. De conclusie van het Hof is dan ook dat niet de werknémer maar de werkgéver de arbeidsovereenkomst per direct heeft opgezegd, met als gevolg dat de werknemer terecht aanspraak kan maken op een gefixeerde schadevergoeding.

(december 2010)

 
Archief