Actueel

De medewerkers van Vos & De Lange Advocaten blijven dagelijks op de hoogte van relevante ontwikkelingen binnen de verschillende rechtsgebieden. Met enige regelmaat worden artikelen en/of wetenswaardigheden op deze pagina geplaatst die interessant zijn voor de ondernemer.
 
Herziening gerechtelijke kaart
 

 

Al (heel) lang hing het in de lucht en is er veel over gezegd en geschreven, maar binnenkort is het dan toch een feit. De gerechtelijke kaart van Nederland wordt herzien.

Recent werd in het Staatsblad de Wet herziening gerechtelijke kaart gepubliceerd. Uit die wet volgt dat het landschap van rechtbanken en hoven in Nederland er anders uit gaat zien dan voorheen.

In totaal blijven er 10 rechtbanken over en dat zijn de rechtbank Amsterdam, de rechtbank Den Haag, de rechtbank Limburg, de rechtbank Midden-Nederland, de rechtbank Noord-Holland, de rechtbank Noord-Nederland, de rechtbank Oost-Brabant, de rechtbank Oost-Nederland, de rechtbank Rotterdam en de rechtbank Zeeland-West-Brabant.

Het aantal gerechtshoven blijft steken op 4 en dat zijn het gerechtshof Amsterdam, het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, het gerechtshof Den Haag en het gerechtshof ’s-Hertogenbosch.

Er wordt dus een aantal rechtbanken en één gerechtshof uit de gerechtelijke kaart van Nederland verwijderd en daarnaast wordt de naam van de rechtbank en het gerechthof in Den Haag gewijzigd (voorheen aangeduid met
’s-Gravenhage; binnenkort wordt dat Den Haag).

Bij algemene maatregel van bestuur zullen voor elk gerecht zittingsplaatsen binnen het rechtsgebied waarin het gerecht is gelegen worden vastgesteld. Het is de bedoeling dat daarbij rekening wordt gehouden met het belang van een goede toegankelijkheid van de rechtspraak voor de burger.

Ten slotte verdwijnt ook de benaming ‘sector kanton’. Kantonzaken blijven in behandeling bij de kantonrechter, maar die kantonrechter maakt straks geen deel meer uit van de sector kanton maar van de enkelvoudige kamer voor kantonzaken.

Verandert er nu veel voor u als burger? Dat valt alles bij elkaar wel mee. De verwachting is dat door het aanwijzen van zittingsplaatsen toch veel oude locaties min of meer gehandhaafd blijven, maar er valt waarschijnlijk ook niet aan te ontkomen dat in het vervolg wellicht wat verder gereisd moet worden.

  

(bron Staatsblad, Jaargang 2012, nr. 313)  

 

(juli 2012)

 

 
Archief