Actueel

De medewerkers van Vos & De Lange Advocaten blijven dagelijks op de hoogte van relevante ontwikkelingen binnen de verschillende rechtsgebieden. Met enige regelmaat worden artikelen en/of wetenswaardigheden op deze pagina geplaatst die interessant zijn voor de ondernemer.
 
Horeca
 

 

Horeca is de aanduiding voor de branche die zich bezighoudt met de bedrijfstakken van hotels en alle eet- en drinkgelegenheden, zoals (eet)cafés en restaurants.

De horecaondernemer en de ondernemers die nauw bij de horecabranche zijn betrokken, hebben te maken met een breed scala aan rechtsgebieden, zoals onder meer bestuursrecht, arbeidsrecht, huurrecht en algemeen verbintenissenrecht.

Om een horecagelegenheid te exploiteren dient de exploitant over diverse vergunningen te beschikken, zoals onder meer een drank- en horecavergunning en een exploitatievergunning. Daarnaast zijn er horecaondernemers die in hun gelegenheid speelautomaten wensen te exploiteren. Ook hiervoor heeft de horecaondernemer een vergunning nodig, namelijk een speelautomaatvergunning. Deze vergunningen dienen bij de gemeente te worden aangevraagd. Indien de aanvraag is ingediend, kan het bestuursorgaan grosso modo besluiten de vergunning / ontheffing te verlenen dan wel af te wijzen.

De gemeente heeft de mogelijkheid in bepaalde situaties, bijvoorbeeld als zich ernstige incidenten in de gelegenheid hebben voorgedaan of als de horecaondernemer niet meer voldoet aan de wettelijke eisen (zoals onder andere neergelegd in de Drank- en Horecawet en aanverwante wetten en besluiten), de horecagelegenheid (tijdelijk) te sluiten, dan wel de betreffende vergunning(en) in te trekken. Naast de wettelijke regelgeving wordt het beleid van de gemeente met betrekking tot de horeca eveneens bepaald in de Horecanota.

Indien de horecaondernemer het niet eens is met een besluit van een bestuursorgaan, kan tegen het gewraakte besluit bezwaar worden gemaakt. Een bezwaarschriftprocedure dient binnen zes weken na bekendmaking van het betreffende besluit te zijn gestart.

Naast het bestuursrecht dat speelt bij voornoemde vergunnings- en bezwaarschriftprocedures heeft de horecaondernemer, zoals opgemerkt, te maken met diverse andere rechtsgebieden. Zo sluit de horecaondernemer verschillende overeenkomsten, onder meer huurovereenkomsten, arbeidsovereenkomsten en overeenkomsten met de brouwerij (afnamecontracten en/of financieringscontracten).

Al met al wordt van de horecaondernemer verwacht dat hij naast de normale bedrijfsvoering eveneens thuis is in de verschillende rechtsgebieden waarmee hij/zij wordt geconfronteerd.

Wij ondersteunen de horecaondernemer op al deze rechtsgebieden. Voor eventuele vragen kunt u altijd vrijblijvend telefonisch contact opnemen met een van onze advocaten.

(juni 2013)

 

 
Archief