Actueel

De medewerkers van Vos & De Lange Advocaten blijven dagelijks op de hoogte van relevante ontwikkelingen binnen de verschillende rechtsgebieden. Met enige regelmaat worden artikelen en/of wetenswaardigheden op deze pagina geplaatst die interessant zijn voor de ondernemer.
 
Indexering alimentatie en tarieven erf- en schenkbelasting 2013
 

 

Zoals ieder jaar het geval is, wijzigt ook begin 2013 weer het een en ander als we het hebben over indexering van de alimentatie en de tarieven erf- en schenkbelasting.

Elk jaar stelt de overheid zo rond november vast met welk percentage de alimentatiebedragen het daarop volgende jaar worden geïndexeerd. Dit percentage wordt bekend gemaakt via onder meer de website www.rijksoverheid.nl en www.lbio.nl. Het percentage voor 2013 bedraagt 1,7%. Dit betekent dus dat u de door u betaalde of te ontvangen alimentatie uit 2012 moet verhogen met 1,7% van het ‘oude’ bedrag om het nieuwe bedrag voor 2013 vast te stellen. Bijvoorbeeld: de alimentatie bedroeg in 2012 € 250,00 per maand. Dat betekent bij een indexeringspercentage van 1,7% dan dus dat de alimentatie voor 2013 € 254,25 per maand bedraagt. Het maakt niet uit of het om partner- of kinderalimentatie gaat. Alleen als in een convenant is vastgelegd dat niet wordt geïndexeerd, hoeft de indexering niet te worden toegepast. In alle andere gevallen geldt de indexering van rechtswege.

Ook de tarieven en vrijstelling voor de erf- en schenkbelasting 2013 zijn inmiddels bekend.

Tarieftabel

Belaste verkrijging I. Partner/kinderen II. Kleinkinderen III. Anderen
0 - 118.254 10% 18% 30%
118.254 - en hoger 20% 36% 40%

 

Vrijstellingen
In de Successiewet is bepaald dat over een deel van een erfenis of schenking die u ontvangt geen belasting hoeft te worden betaald.

Vrijstellingen bij erfenissen

 

Verkrijgers Vrijstelling
Echtgenoot, geregistreerd partners en samenwonende partners die aan de voorwaarden voldoen € 616.880,00
Zieke/gehandicapte kinderen onder voorwaarden € 58.604,00
Kinderen en kleinkinderen € 19.535,00
Ouders € 46.266,00
Anderen € 2.057,00

 

Let op: bij echtgenoten, geregistreerd partners en samenwoners wordt een gedeelte van het nabestaandenpensioen op de vrijstelling in mindering gebracht. Dit wordt pensioenimputatie genoemd.

Vrijstellingen bij schenkingen

 

Verkrijgers Vrijstelling
Kinderen € 5.141,00 per jaar
Kinderen tussen 18 en 35 jaar Eenmalige vrijstelling € 24.676,00 (alleen op verzoek). Kan verhoogd worden tot € 51.407,00 indien schenking wordt gebruikt voor eigen woning of studie van het kind.
Anderen € 2.057,00 per jaar

 

(Bronnen: www.rijksoverheid.nl; www.lbio.nl; www.belastingdienst.nl)

 

(januari 2013)

 

 
Archief