Actueel

De medewerkers van Vos & De Lange Advocaten blijven dagelijks op de hoogte van relevante ontwikkelingen binnen de verschillende rechtsgebieden. Met enige regelmaat worden artikelen en/of wetenswaardigheden op deze pagina geplaatst die interessant zijn voor de ondernemer.
 
Krakers. Wat te doen?
 


Wat te doen indien u wordt geconfronteerd met krakers.

Het strafrecht stelt het kraken, indien het gekraakte pand korter dan 12 maanden leegstaat, strafbaar[1]. Het strafrecht geeft de Politie of het Openbaar Ministerie echter geen ontruimingsbevoegdheid.

Hoe vreemd het ook mag klinken, een kraker beschikt over een huisrecht met betrekking tot het pand. Dit is een grondwettelijk en verdragsrechtelijk beschermd recht.  De ontruiming, die een inbreuk oplevert op dit grondwettelijk en verdragsrechtelijk beschermd recht, dient te berusten op een in een formele wet neergelegde en daarin voldoende kenbaar en voorzienbaar omschreven bevoegdheid. De Hoge Raad heeft op 9 oktober 2009 beslist dat uit het strafrecht of daaraan gerelateerde wetten geen zodanige bevoegdheid tot ontruiming voortvloeit[2]. Met andere woorden, het strafrecht geeft geen instrument tot ontruiming.

Het initiatiefwetsvoorstel “Kraken en Leegstand”, ingediend door de Kamerleden van VVD, CDA en de Christen Unie, is inmiddels de Tweede Kamer gepasseerd. Het wetsvoorstel bevindt zich thans in de Eerste kamer. De Eerste kamer heeft reeds vele kritische en fundamentele  vragen gesteld. De parlementaire behandeling van deze initiatiefwet is, zoals zovele, nog lang niet ten einde.

Ontruiming kan op dit moment derhalve uitsluitend via de civiele weg worden bewerkstelligd.

U kunt een bodemprocedure jegens de kraker(s) beginnen. Het voeren van een dergelijke procedure is in de regel langdurig en kostbaar. Veelal zult u snel willen optreden. U kunt dan - indien u een spoedeisend belang heeft-  een ontruimingsprocedure in kort geding aanhangig  maken bij de Voorzieningenrechter. Daarbij zal het spoedeisende belang moeten worden gesteld en worden aangetoond. Voorbeelden daarvan zijn dat u een koper of huurder heeft voor het gekraakte pand, u het pand wenst te slopen om vervolgens nieuwbouw te realiseren of dat u het pand wenst te renoveren. In de praktijk schort het nog wel eens aan concrete plannen waardoor er (mogelijk) geen spoedeisend belang aanwezig is.

Nu voornoemde initiatiefwet niet tot wet is verheven dient u ontruiming via civiele weg te bewerkstelligen. Indien u te maken krijgt met krakers kunt u contact opnemen met één van onze specialisten op dit gebied.

(augustus 2010)

 

[1] Artikel 429 sexies Wetboek van Strafrecht;

[2] http://zoeken.rechtspraak.nl/resultpage.aspx?snelzoeken=true&collection=rnl&querypage=../zoeken/zoeken.asp&searchtype=ljn&ljn=BJ1254

 

 
Archief