Actueel

De medewerkers van Vos & De Lange Advocaten blijven dagelijks op de hoogte van relevante ontwikkelingen binnen de verschillende rechtsgebieden. Met enige regelmaat worden artikelen en/of wetenswaardigheden op deze pagina geplaatst die interessant zijn voor de ondernemer.
 
Maximering ontslagvergoeding
 

 

Bij ontbinding van de arbeidsovereenkomst kunnen kantonrechters volgens de wet een vergoeding naar billijkheid toekennen. De kantonrechters hanteren daarbij de kantonrechtersformule. Dit is een (niet bindend) rekenmodel voor de toekenning van vergoedingen bij ontbinding van de arbeidsovereenkomst dat door de Kring van Kantonrechters zelf is ontwikkeld. In november 2008 stemde het kabinet in met een wetsvoorstel dat de kantonrechtersformule aan banden legt indien het werknemers betreft die op jaarbasis bruto € 75.000,00 of meer verdienen.

In het wetsvoorstel is bepaald dat de kantonrechter maximaal één jaarsalaris als vergoeding mag toekennen bij de ontbinding van de arbeidsovereenkomst van de werknemers die bruto € 75.000,00 of meer verdienen. Alleen in bijzondere gevallen mag de kantonrechter van dat maximum afwijken. Het voorstel is nog geen definitieve wet en de kantonrechter is hier dus tot die tijd niet aan gebonden. Voor de rechtspraktijk is de betekenis van het akkoord derhalve nog onduidelijk. Het wetsvoorstel wordt gezien als controversieel en behandeling is daarom in ieder geval uitgesteld tot na de verkiezingen in 2010.

(augustus 2010)

 

 
Archief