Actueel

De medewerkers van Vos & De Lange Advocaten blijven dagelijks op de hoogte van relevante ontwikkelingen binnen de verschillende rechtsgebieden. Met enige regelmaat worden artikelen en/of wetenswaardigheden op deze pagina geplaatst die interessant zijn voor de ondernemer.
 
Meer bescherming voor de consument
 

 

Recent heeft de Ministerraad ingestemd met het omzetten van een Europese richtlijn in Nederlands recht. Die richtlijn geeft regels voor consumentenrechten.

De Europese richtlijn zorgt er vooral voor dat consumenten in de hele Europese Unie dezelfde rechten krijgen. Dat is nu nog niet zo.

De termijn waarbinnen je als consument van een aankoop kunt afzien wordt straks overal in de Europese Unie hetzelfde. Als je bijvoorbeeld via internet een product koopt, heb je standaard 14 dagen de tijd om zonder opgave van redenen alsnog van de koop af te zien. De consument is wel verplicht voor het terugsturen van het product te zorgen.

Verder moet de verkoper de consument (vooraf) duidelijkheid geven over bijvoorbeeld contractsduur en eventuele bijkomende kosten. Het risico van beschadiging en verlies gaat straks pas over op de consument na ontvangst van het product en er komt een uniforme regeling voor het geval de verkoper te laat levert.

Daarnaast komt er een einde aan de zogeheten ‘stilzwijgende instemming’ voor aanvullende diensten of aankopen. Die praktijk is niet langer toegestaan. Er moet sprake zijn van een duidelijke instemming met het aanbod. Telefonisch gesloten overeenkomsten worden pas geldig als ze door de consument schriftelijk of via e-mail zijn bevestigd.

De Ministerraad heeft ermee ingestemd het wetvoorstel voor advies aan de Raad van State te zenden. De tekst van het wetsvoorstel en het advies van de Raad van State worden bij de indiening van het wetsvoorstel bij de Tweede Kamer openbaar gemaakt.

Als verkoper moet u bij consumenten dus nog beter gaan opletten en uw algemene voorwaarden zullen op deze ontwikkelingen aangepast moeten worden. Voor meer informatie kunt u vrijblijvend contact met ons opnemen.

   

(bron: Nieuwsbericht Ministerraad 14-09-2012; website Rijksoverheid)  

 

(september 2012)

 
Archief