Actueel

De medewerkers van Vos & De Lange Advocaten blijven dagelijks op de hoogte van relevante ontwikkelingen binnen de verschillende rechtsgebieden. Met enige regelmaat worden artikelen en/of wetenswaardigheden op deze pagina geplaatst die interessant zijn voor de ondernemer.
 
Het nieuwe griffierechtenstelsel
 

 

Als u gaat procederen, bent u verplicht aan de desbetreffende gerechtelijke instantie een bedrag ter zake griffierecht, ook wel vast recht genoemd, te betalen. De wet op basis waarvan dit griffierecht wordt geheven, is vervangen door een geheel nieuwe wet; de Wet griffierechten in burgerlijke zaken.

Ten opzichte van de oude situatie maakt de wet duidelijker welk bedrag u voor welk type procedure verschuldigd bent, maar de wet is wel strenger geworden ten aanzien van de betaling van het griffierecht.

Per 1 november 2010 is het aantal tariefschalen fors teruggedrongen. Daarnaast is het percentage voor de bepaling van het griffierecht bij vorderingen hoger dan € 11.345,00 losgelaten. In plaats daarvan is voor alle soorten procedures vastgelegd welk tarief u in rekening wordt gebracht bij welke soort vordering. Bij geldelijke vorderingen zijn daarbij categorieën vastgesteld. Over de hoogte van het griffierecht in uw specifieke geval kunnen onze advocaten u te allen tijde informeren. Daarnaast kunt u daarvoor terecht op de website www.rechtspraak.nl.

Tot zover de gerealiseerde vereenvoudiging van het stelsel. Dan nu het deel van de wet op grond waarvan de teugels door de wetgever worden aangetrokken als het gaat om de betaling van de griffierechten.

Per 1 januari 2011 wordt het verschuldigde griffierecht voortaan aan het begin van de juridische procedure in rekening gebracht. Als dat griffierecht vervolgens niet tijdig wordt betaald, dan heeft dit direct consequenties voor het verloop van de procedure.

In een dagvaardingsprocedure moet u als eisende partij het griffierecht betalen uiterlijk binnen 4 weken nadat de zaak voor de eerste maal bij de rechter heeft gediend. Als gedaagde partij geldt een termijn van 4 weken nadat u bij de rechter bent verschenen. Wanneer de eisende partij niet tijdig betaalt, wordt de procedure automatisch voor 4 weken opgeschort. Wordt ook daarna niet betaald, dan loopt u het risico dat de rechter de tegenpartij ontslaat van instantie en u in de kosten veroordeelt. Betaalt de gedaagde partij niet op tijd, dan volgt (behoudens uitzonderingen) vrijwel zeker een veroordeling bij verstek.

In een verzoekschriftprocedure geldt dat de verzoekende partij het griffierecht binnen 4 weken na indiening van het verzoekschrift moet betalen en de verwerende partij binnen 4 weken na indiening van het verweerschrift. Wordt door de verzoeker niet tijdig betaald, dan kan de rechter u in het verzoek niet-ontvankelijk verklaren. Als de verweerder niet op tijd het griffierechter voldoet, dan kan dit betekenen dat een ingediend verweerschrift mogelijk niet bij de behandeling van de zaak wordt betrokken.

Ten slotte bepaalt de nieuwe wet dat de advocaat of gemachtigde mede-aansprakelijk is voor de betaling van het griffierecht. Dit is er dan ook mede de reden van dat onze advocaten u bij het in behandeling nemen van uw zaak zullen verzoeken een voorschot te voldoen. Dit versoepelt het verloop van de procedure en voorkomt dat u door een te late betaling voor vervelende verrassingen komt te staan.

Uiteraard kunt u voor vragen altijd vrijblijvend met één van onze advocaten contact opnemen.

(november 2010)

 

 
Archief