Actueel

De medewerkers van Vos & De Lange Advocaten blijven dagelijks op de hoogte van relevante ontwikkelingen binnen de verschillende rechtsgebieden. Met enige regelmaat worden artikelen en/of wetenswaardigheden op deze pagina geplaatst die interessant zijn voor de ondernemer.
 
Ontslagvergoeding overleden werknemer
 

 

Recent heeft de kantonrechter te Hilversum uitspraak gedaan in een zaak waarin het draaide om de weigering van een (oud)werkgever om de ontslagvergoeding van een inmiddels overleden (oud)werknemer uit te betalen aan de erfgename van die (oud)werknemer.

De casus was als volgt.

In verband met een reorganisatie kwam de functie van de werknemer per 1 november 2011 te vervallen. Werkgever en werknemer sluiten een vaststellingsovereenkomst die inhoudt dat de arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden per 1 november 2011 eindigt. De werknemer krijgt daarbij een ontslagvergoeding toegekend. Verder was nog in die overeenkomst opgenomen dat als de werknemer eerder ergens anders aan de slag kon, de arbeidsovereenkomst ook eerder zou eindigen. Vervolgens overlijdt de werknemer op 11 augustus 2011 en weigert de werkgever de ontslagvergoeding uit te betalen aan de erfgename van de werknemer.

De werkgever voert aan dat sprake is van een onvoorziene omstandigheid die ertoe leidt dat zij niet (meer) aan uitkering van de ontslagvergoeding kan worden gehouden. De kantonrechter is daar kort over. Als die stelling al klopt, zo oordeelt de kantonrechter, dan is dat een risico dat voor rekening van de werkgever moet blijven.  

Vervolgens gaat de kantonrechter door en geeft aan dat de werknemer aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst had voldaan door in te stemmen met de beëindiging van het dienstverband. Dat de arbeidsovereenkomst door het overlijden van de werknemer eerder is geëindigd dan in de vaststellingsovereenkomst was voorzien, doet daar volgens de kantonrechter niets aan af.

Uit de vaststellingsovereenkomst volgt niet, zo oordeelt de kantonrechter, dat het de bedoeling was van partijen om een overeenkomst onder de opschortende voorwaarde dat de arbeidsovereenkomst per 1 november 2011 zou eindigen, te sluiten. Dat wordt ook bevestigd door het feit dat de arbeidsovereenkomst ook eerder kon eindigen dan 1 november 2011.

De kantonrechter concludeert dat partijen met het sluiten van de vaststellingsovereenkomst een rechtstoestand in het leven hebben geroepen en dat partijen daaraan gehouden kunnen worden. De vordering op de werkgever is door het overlijden van de werknemer onder algemene titel overgegaan op diens erfgename.

De werkgever wordt door de kantonrechter veroordeeld om alsnog de ontslagvergoeding uit te betalen.

Prettig natuurlijk voor de erfgename van de werknemer, maar voor de werkgever een waarschuwing om bij ontslag volgens een vaststellingsovereenkomst ook even stil te staan bij de mogelijkheid dat een werknemer komt te overlijden voordat de arbeidsovereenkomst daadwerkelijk eindigt.

(bron Rechtspraak.nl; LJN: BX6265)  

 

(september 2012)

 
naar Actueel