Actueel

De medewerkers van Vos & De Lange Advocaten blijven dagelijks op de hoogte van relevante ontwikkelingen binnen de verschillende rechtsgebieden. Met enige regelmaat worden artikelen en/of wetenswaardigheden op deze pagina geplaatst die interessant zijn voor de ondernemer.
 
Opmerkelijk of juist terecht?
 

 

In een uitspraak van 14 december 2010 (LJN: BO7700) heeft het Gerechtshof Den Bosch een oordeel geveld over de vraag of door de man aan de vrouw al dan niet kinder- en partneralimentatie betaald moest worden.

Partijen waren in juli 2002 gehuwd en tijdens dat huwelijk kreeg de vrouw 2 kinderen. De man blijkt niet de biologische vader te zijn van de beide kinderen. Omdat de kinderen zijn geboren tijdens het huwelijk is de man automatisch de (juridische) vader van de kinderen. De man heeft via een aparte procedure het vaderschap ontkend en die ontkenning is gegrond verklaard door de rechter.

Het Hof oordeelt dan vervolgens dat de man niet is gehouden tot betaling van kinderalimentatie omdat vaststaat dat hij niet de biologische vader is en omdat het door het huwelijk ontstane (juridische) vaderschap geen gevolg heeft gehad vanwege de gegrondverklaring van de ontkenning van dat vaderschap. De man hoort dan niet (meer) bij de kring van mensen die op grond van de wet onderhoudsplichtig zijn ten aanzien van de kinderen.

Het feit dat het dus buitenechtelijke kinderen betrof vormt voor het Hof aanleiding om daarmee rekening te houden bij beantwoording van de vraag of partneralimentatie moet worden toegekend aan de vrouw. Het Hof oordeelt dat in dit geval het gedrag van de vrouw zodanig frustrerend en grievend is voor de man dat onder die omstandigheden redelijkerwijs niet van de man kan worden verwacht dat hij een bijdrage levert in de kosten van het levensonderhoud van de vrouw.

Deze uitspraak is opmerkelijk omdat een alimentatiegerechtigde het over het algemeen wel heel bont moet maken wil de rechter op dat punt ingrijpen. Het Hof Den Bosch heeft in elk geval geoordeeld dat het ‘vergrijp’ van de vrouw in dat geval inderdaad zo zwaar weegt dat dit gevolgen heeft voor haar recht op alimentatie.

(december 2010)

 
Archief