Actueel

De medewerkers van Vos & De Lange Advocaten blijven dagelijks op de hoogte van relevante ontwikkelingen binnen de verschillende rechtsgebieden. Met enige regelmaat worden artikelen en/of wetenswaardigheden op deze pagina geplaatst die interessant zijn voor de ondernemer.
 
Relatiebeding en social media
 

 

Uit een uitspraak in een kort geding door de kantonrechter Maastricht blijkt dat de lat voor overtreding van een relatiebeding door gebruikmaking van social media vrij hoog ligt.

In dit kort geding tussen de oud-werkgever en oud-werknemer was nog wel meer aan de orde dan alleen overtreding van een relatiebeding, maar we beperken ons op dit punt toch even tot dat deel van de uitspraak.

In de oude arbeidsovereenkomst was een relatiebeding opgenomen. De kantonrechter begint met de vaststelling dat in het algemeen de strekking van een relatiebeding is dat een oud werknemer gedurende een bepaalde periode geen relaties van de voormalig werkgever actief mag benaderen, niet als zelfstandige en niet in dienst van een concurrent bedrijf. Het doel van dat beding is dan om te voorkomen dat de marktpositie van de voormalig werkgever wordt geschaad doordat de oud-werknemer met de opgedane kennis binnen het bedrijf relaties ‘wegkaapt’  door bijvoorbeeld goedkopere tarieven te hanteren, etc.

Het relatiebeding in deze zaak omvatte veel meer dan dit algemeen gebruikelijke beding. In dit beding was ook opgenomen dat het niet was toegestaan om potentiële relaties, leden, leerlingen en/of opdrachtgevers die voorkomen in het offertebestand van de werkgever en/of waarmee de werkgever onderhandelingen/gesprekken voert of heeft gevoerd omtrent mogelijke opdrachten/lidmaatschap/lessen te benaderen.

Naar het voorlopige oordeel van de kantonrechter is door dit beding sprake van een beperking van een normale eerlijke concurrentie en worden huidige leden/leerlingen van de voormalig werkgever zo beperkt in hun keuzevrijheid om over te stappen naar een ander.

Daarnaast had de voormalig werkgever uitgeprinte pagina’s overgelegd afkomstig van Facebook, Hyves en Twitter.com waaruit blijkt dat de oud-werknemer contacten onderhoudt met de op die pagina’s vermelde personen.

De kantonrechter geeft op dat punt aan dat het enkel onderhouden van contacten nog geen actief benaderen van die personen oplevert. Conversaties via social media, zoals Hyves, Twitter, Facebook, WhatsApp, etc. moeten in beginsel worden beschouwd als geschiedende in de privésfeer van de betrokkenen - en dus vallende onder het grondrecht van vrije meningsuiting - tenzij uit die contacten duidelijk en ondubbelzinnig voor een ieder een zakelijk karakter blijkt.

In dit geval zou dat betekenen dat de oud-werknemer via die social media zijn contacten expliciet zou hebben moeten vragen om, wanneer zij bij de oud-werkgever staan ingeschreven, naar hem over te stappen en daarvan is de kantonrechter niet gebleken.

Kortom, volgens deze kantonrechter ligt de lat vrij hoog voordat een overtreding van een relatiebeding door gebruik van social media kan worden vastgesteld.

 

(bron www.rechtspraak.nl; LJN: BV3122)

 

(mei 2012)

 

 
Archief