Actueel

De medewerkers van Vos & De Lange Advocaten blijven dagelijks op de hoogte van relevante ontwikkelingen binnen de verschillende rechtsgebieden. Met enige regelmaat worden artikelen en/of wetenswaardigheden op deze pagina geplaatst die interessant zijn voor de ondernemer.
 
Terugbetaling partneralimentatie
 

 

Het komt niet zo heel vaak voor dat door een rechter wordt geoordeeld dat iemand die recht heeft op partneralimentatie de ontvangen alimentatie moet terugbetalen. Uitspraken van die strekking zijn spaarzaam.

Toch heeft het gerechtshof Den Haag recent een dergelijke uitspraak gedaan.

In deze zaak (LJNBU5565) eiste de man (in dit geval de alimentatieplichtige) dat de vrouw (in dit geval de alimentatiegerechtigde) een fors bedrag aan van hem ontvangen alimentatie zou terugbetalen met een beroep op artikel 1:160 BW (eind alimentatieplicht bij hertrouwen/samenwonen).

Eerst geeft het gerechtshof nog maar eens aan dat de zinsnede “samenleven als waren zij gehuwd” uit dat artikel restrictief moet worden uitgelegd vanwege het onherroepelijke karakter van de sanctie, namelijk het verlies van het recht op alimentatie. Als cumulatieve criteria voor samenleven als waren zij gehuwd gelden op grond van de rechtspraak in ieder geval de aanwezigheid van een affectieve relatie van duurzame aard die meebrengt dat men elkaar wederzijds verzorgt, een samenwoning en een gemeenschappelijke huishouding.

In dit geval komt het gerechtshof op basis van de stukken en onderzoeksrapporten die door de man in het geding zijn gebracht tot het oordeel dat de vrouw wel degelijk samenleeft als waren zij en haar nieuwe partner gehuwd.

Omdat de alimentatieplicht van rechtswege eindigt op het moment waarop sprake is van samenleven als waren zij gehuwd, komt in deze procedure met terugwerkende kracht de grondslag aan de na die datum betaalde alimentatie te ontvallen en moet die alimentatie dus door de vrouw aan de man worden terugbetaald.

Het hof ziet verder nog aanleiding om de vrouw te veroordelen tot het terugbetalen van de onderzoekskosten die de man heeft gemaakt en wel omdat de vrouw de man niet tijdig heeft geïnformeerd over de affectieve relatie en het samenleven.

Kortom, een behoorlijke strop voor de vrouw.

Voor meer informatie kunt u altijd vrijblijvend contact met ons opnemen.

(februari 2012)

 

 
Archief