Actueel

De medewerkers van Vos & De Lange Advocaten blijven dagelijks op de hoogte van relevante ontwikkelingen binnen de verschillende rechtsgebieden. Met enige regelmaat worden artikelen en/of wetenswaardigheden op deze pagina geplaatst die interessant zijn voor de ondernemer.
 
Tijdstip ontbinding huwelijksgoederengemeenschap
 

 

Anders dan in het verleden, is het tijdstip van de ontbinding van de gemeenschap van goederen tegenwoordig gelegen op het moment van indiening van het verzoekschrift tot echtscheiding.

Die ontbinding kan overigens alleen aan derden worden tegengeworpen door het door de griffier van de rechtbank gewaarmerkte exemplaar van het verzoekschrift in te (laten) schrijven in het huwelijksgoederenregister.

De griffier tekent bij binnenkomst van het verzoekschrift de datum van ontvangst aan. Door het Besluit van 7 juni 2013 tot wijziging van het Besluit huwelijksgoederenregister 1969 zal de griffier vanaf 1 september 2013 voortaan ook het tijdstip van indiening van het verzoekschrift (oftewel het tijdstip van ontvangst) aantekenen.

Door wijziging van het Besluit huwelijksgoederenregister komt het moment van ontbinding van de gemeenschap van goederen exact(er) vast te staan.

Ook bij inschrijving van het verzoekschrift in het huwelijksgoederenregister wordt voortaan het tijdstip vermeld.

Voor meer informatie kunt u vrijblijvend contact opnemen met één van onze advocaten.

  

(Bronnen: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2013-270.html; Staatsblad Jaargang 2013, nr. 270)

 

(juli 2013)

 

 
Archief