Actueel

De medewerkers van Vos & De Lange Advocaten blijven dagelijks op de hoogte van relevante ontwikkelingen binnen de verschillende rechtsgebieden. Met enige regelmaat worden artikelen en/of wetenswaardigheden op deze pagina geplaatst die interessant zijn voor de ondernemer.
 
Vakantiedagen voor erfgenamen
 

 

Een recente uitspraak van de kantonrechter in Leeuwarden (LJN: BR0011) heeft duidelijk gemaakt dat erfgenamen aanspraak kunnen maken op uitkering van de niet opgenomen vakantiedagen van de overledene.

In dit geval ging het om het feit dat een dienstverband door overlijden van de werknemer eindigde. De werkgever gaf echter geen gehoor aan het verzoek om de waarde van de bij einde dienstverband openstaande vakantiedagen aan de erfgenamen uit te keren.

De kantonrechter houdt het simpel. Bij het einde van het dienstverband heeft een werknemer die nog aanspraak heeft op vakantiedagen, recht op uitkering in geld tot een bedrag van het loon over een tijdvak overeenkomend met die aanspraak. Hoe het dienstverband eindigt, zo oordeelt de kantonrechter, is helemaal niet relevant. Eén van de wijzen waarop het dienstverband kan eindigen is door de dood. Dit betekent dat bij het overlijden van de werknemer op datzelfde moment het recht op uitkering in geld ter zake niet-genoten vakantiedagen opeisbaar wordt. Het recht op die vakantiedagen is namelijk al opgebouwd tijdens het dienstverband van de overleden werknemer.

Een vordering op de werkgever wegens niet-genoten vakantiedagen valt dus in de nalatenschap en gaat daarmee van rechtswege over op de erfgenamen.

(augustus 2011)

 

 
Archief