Actueel

De medewerkers van Vos & De Lange Advocaten blijven dagelijks op de hoogte van relevante ontwikkelingen binnen de verschillende rechtsgebieden. Met enige regelmaat worden artikelen en/of wetenswaardigheden op deze pagina geplaatst die interessant zijn voor de ondernemer.
 
Wettelijke betalingstermijnen handelstransacties
 

 

Voor alle overeenkomsten die op of na 16 maart 2013 tussen bedrijven onderling en tussen bedrijven en overheden worden gesloten gelden nu wettelijk vastgelegde betalingstermijnen.

Voorheen bepaalde de wet alleen dat een betalingstermijn niet onredelijk mag zijn, maar dat is per 16 maart 2013 dus veranderd.

Voor overeenkomsten tussen bedrijven (Business to Business) geldt dat:

  • als er in de overeenkomst niets over de betalingstermijn is geregeld uiterlijk 30 dagen na de dag van de ontvangst van de factuur betaald moet worden;
  • in de overeenkomst een langere betalingstermijn mag worden afgesproken, maar dat die termijn maximaal 60 dagen mag zijn;
  • een betalingstermijn van meer dan 60 dagen alleen is toegestaan als kan worden aangetoond dat die termijn voor geen van beide partijen nadelig is.

Voor overeenkomsten tussen bedrijven en overheden geldt dat uiterlijk 30 dagen na de dag van de ontvangst van de factuur betaald moet worden. Afwijking van die termijn is erg moeilijk gemaakt.

Bij het uitblijven van betaling of te late betaling mag een standaardvergoeding aan incassokosten in rekening worden gebracht. Daarvoor is niet nodig dat een aanmaning wordt verstuurd. Als in de overeenkomst niets is vastgelegd over de vergoeding, dan is de vergoeding gelijk aan een percentage van de openstaande rekening met een minimumbedrag van € 40,00.  Uiteraard kan ook de wettelijke rente in rekening worden gebracht.

Er is dus geen wettelijk vastgelegde minimumbetalingstermijn.

Voor meer informatie kunt u altijd vrijblijvend contact opnemen met één van onze advocaten.

  

(Bronnen: www.rijksoverheid.nl; www.belastingdienst.nl)

(mei 2013)

 

 
Archief