Actueel

De medewerkers van Vos & De Lange Advocaten blijven dagelijks op de hoogte van relevante ontwikkelingen binnen de verschillende rechtsgebieden. Met enige regelmaat worden artikelen en/of wetenswaardigheden op deze pagina geplaatst die interessant zijn voor de ondernemer.
 
De Wet van Dam
 

De meesten van u zullen wel op de hoogte zijn van de inwerkingtreding van de zogenaamde Wet van Dam per 1 december 2011. Kort gezegd bedoelt die wet een einde te maken aan de stilzwijgende verlenging van bepaalde abonnementen en overeenkomsten.

Hoewel de rechter over het algemeen terughoudend is in het vooruitlopen op wetgeving, heeft een kantonrechter in Haarlem recent anders geoordeeld.

In de bewuste uitspraak (LJN: BV1276) was aan de orde de vraag wanneer een fitnessovereenkomst als beëindigd moest worden beschouwd. Vaststond dat de overeenkomst was aangegaan op 3 juni 2008 en wel voor de duur van één jaar. Daarnaast stond vast dat mondeling was opgezegd op 6 juni 2009 en dat de overeenkomst op 3 juni 2009 al was verlengd (stilzwijgend uiteraard). De kantonrechter oordeelde dat moet worden vastgesteld dat de fitnessovereenkomst per 6 juli 2011 is geëindigd. De kantonrechter beredeneert dat als volgt:

 

“Ingevolge de “Wet van Dam”, in werking getreden per 1 december 2011, kan de consument op elk gewenst moment de overeenkomst opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van een maand. Weliswaar was deze wet op 6 juni 2011 nog niet in werking getreden maar dat neemt niet weg dat op die inwerkingtreding dient te worden vooruitgelopen. Deze wet vormt immers de codificatie van de reeds bestaande maatschappelijke visie over hoe redelijkerwijze bij verlengde contracten dient te worden geoordeeld over opzeggingsmogelijkheden.”

Volgens deze kantonrechter geldt de Wet van Dam dus ook voor bestaande contracten en opzeggingen gedaan vóór de inwerkingtreding van de wet.

Voor meer informatie kunt u altijd vrijblijvend contact met ons opnemen.

(februari 2012)

 

 
Archief