jnauta@vdladvocaten.nl
Tel. 0180 695 115

Jelle volgde vanaf 1998 tot 2003 de rechtenstudie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam, waarbij hij als eerste student sinds de oprichting van de rechtenfaculteit cum laude afstudeerde in drie richtingen waaronder privaatrecht en bedrijfsrecht.

Door Jelle wordt een brede op ondernemers gerichte praktijk gedreven met accenten op rechtsgebieden zoals ondernemingsrecht, civiel- en verbintenissenrecht, burgerlijk procesrecht en insolventierecht. Wat cliënten waarderen is de oplossings- en resultaatgerichte aanpak. Het belang van de cliënte is per zaak verschillend. Als het moet komt de onderste steen boven, Jelle houdt niet van verliezen. Het zakelijk belang wordt daarbij echter niet uit het oog verloren, een zakelijk belang dat in incidentele gevallen kan bestaan uit het minimaliseren van schade, maar veelal bestaat uit het bewerkstelligen van betaling.

Door verschillende Rechtbanken wordt Jelle regelmatig als curator aangesteld in faillissementen in de meest uiteenlopende bedrijfstakken, hetgeen zich in combinatie met zijn algemene ondernemersrechtelijke praktijk vertaalt in affiniteit met en inlevingsvermogen in vrijwel alle bedrijfstakken, ongeacht of dit nu een bouwbedrijf is dat als eenmanszaak wordt gedreven, of een transportbedrijf of uitzendorganisatie met een miljoenenomzet.

Jelle’s interesse voor autosport in zijn vrije tijd en zijn in de loop der jaren opgebouwde kennis van de daarvoor geldende reglementen, hebben er toe geleid dat tal van (internationale) coureurs Jelle inmiddels regelmatig raadplegen voor advies of juridische bijstand.

Als het moet komt de onderste steen boven, Jelle houdt niet van verliezen