PERSCONFERENTIE donderdag 10 september 2020 – EU richtlijnen dwingend recht, ook voor windmolenparken.

Persconferentie donderdag 10 september 2020 over de strijdigheid van de besluitvorming en bouw van windmolenpark De Monden en de windmolenparken Pottendijk, N34 en Zwartenbergerweg in Emmen met de EU-wetgeving.

Aanvang: 19.00 uur
Inloop: 18.30 uur

Locatie: de grote zaal van

Café Restaurant Hofsteenge Grolloo
Hoofdstraat 11
9444 PA Grolloo

T 0592 501226
info@hofsteengegrolloo.nl

 

Uitspraak EHRM 25 juni 2020

Het Hof van Justitie van de EU heeft op 25/6/2020 een uitspraak gedaan over de toepassing van SMB richtlijn 2001/42/EU. Het Europees Hof bevestigt dat windmolenparken naar Europees recht vallen onder de SMB richtlijn 2001/42/EU waarin ook de VN Verdragen van Aarhus en Espoo zijn geïncorporeerd.

Het arrest van 25 juni 2020 bevestigt tevens dat de Klimaatrichtlijnen 2018/1999/EU en 2018/2001/EU waarin de Parijse Klimaatakkoorden zijn verwerkt dwingend vastleggen dat alle voorafgaande milieurichtlijnen van de EU in acht genomen moeten worden.

Het EU Hof zegt dat windmolenparken, waarover in strijd met deze richtlijnen besluiten zijn genomen en ook die aangelegd worden, onwettig zijn in België.

Het Unierecht geldt voor alle lidstaten. Ook voor Nederland.

Besluitvorming in Nederland in strijd met EU recht

De besluitvorming met betrekking tot het windturbinepark De Monden is in strijd met de EU richtlijnen.
Dat geldt ook voor de 3 windturbineparken in Emmen.

Platform Storm en het Democratisch Energie Initiatief eisen stopzetting van de aanleg en bouw van dit windmolenpark. En in Emmen eisen het Democratisch Energie Initiatief (DEI), de Erkende Overleg Partners (EOP) en een aantal belanghebbenden dat de besluitvorming van de nog niet begonnen bouw en aanleg van de 3 windturbineparken in Emmen over moet worden gedaan overeenkomstig de EU richtlijnen. Omdat ook daar de MER-plicht van de SMB richtlijn is geschonden.

Hoe dit juridisch in elkaar steekt? Daarover gaat de persconferentie met Mr Peter A. de Lange van Vos & De Lange Advocaten aanstaande donderdag.

De casuïstiek van De Monden en Emmen  staat in Nederland niet op zich. Het juridisch initiatief voor De Monden en Emmen is van waarde voor het hele land en de EU. Het is te zien als een landelijk voorbeeld en proefproces.