Arbeidsrecht

Ondernemen is vooruitkijken, tijdig inspelen op veranderingen. In positieve zin, maar ook in negatieve zin. Slechte(re) tijden kan betekenen dat uw personeelsbestand zal moeten inkrimpen. Voor u en de collega’s die het betreft geen prettig besluit. Voor de onderneming echter een noodzaak en voor u als ondernemer een verantwoordelijkheid. Een ontslagtraject komt nauw en vraagt om een secure en goed onderbouwde voorbereiding. Wij helpen u graag en adviseren u over geschillen met uw werknemers, een ontslagaanvraag bij het UWV of een ontbinding via de kantonrechter.

Wij kunnen u adviseren over onder meer de volgende zaken:

  • ontslag via de kantonrechter of het UWV;
  • opstellen van vaststellingsovereenkomsten;
  • transitievergoeding;
  • geschillen met werknemers over hun functioneren;
  • arbeidsongeschiktheid en re-integratie;
  • relatie- en concurrentiebedingen.