dalblas@vdladvocaten.nl
Tel. 0180 695 115

Dick is per december 2019 verbonden aan Vos & De Lange Advocaten. Na een carrière in de financiële recherchepraktijk en de private forensische accountancy is Dick in 2018 overgestapt naar de advocatuur. Hij heeft een brede proces- en adviespraktijk op het terrein van het financieel economisch (straf)recht en het brede ondernemingsrecht, waaronder het aansprakelijkheids- en faillissementsrecht. Dick is tevens actief op het terrein van het kerkrecht, met name waar het gaat om geschillen en de relatie tussen de kerk en de (handhavende) overheid. Hij is medeoprichter en partner bij het Kenniscentrum Kerkrecht.

Met zijn financieel juridische expertise staat Dick ondernemers, bestuurders en commissarissen, maar ook financiële professionals als accountants en belastingadviseurs, bij. Denk hierbij aan de verdenking van fiscale of andere vormen van fraude, witwassen en corruptie, maar ook aan complexe schadekwesties, aandeelhoudersgeschillen of (beroeps-)aansprakelijkheidskwesties. Dick heeft zich de afgelopen jaren, mede vanwege zijn achtergrond in de accountancy, gespecialiseerd in het accountantstuchtrecht en staat zowel accountants als klagers bij in tuchtzaken bij de Accountantskamer te Zwolle.

Dick is lid van de expertgroep Fraude / Wwft van de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA), kerndocent aan de Universiteit van Amsterdam (UvA) bij Academie voor Bank en Verzekeringen op het terrein van het financieel recht, waaronder compliance met de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) en de Sanctiewet. In zijn vrije tijd is hij kerkorganist, voorzitter van de werkgroep kerkelijke rechtspraak van de Protestantse Kerk in Nederland en lid van het bestuur van de Stichting de Ondergrondse Kerk.